Akty prawne

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w Polsce akty prawne z zakresu prawa budowlanego:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  • PN-83/B-03430 – wentylacja w budynkach mieszkalnych.

  • PN-78/B-03421 – systemy wentylacji i klimatyzacjo w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

  • PN-87/B-02151.02 – akustyka budowlana.

 

Czytanie książki prawniczej